Tham số là gì? Những khái niệm tham số bạn nên biết

Thần Cơ tiên tử Biên tập bởi: - Ngày: 02/08/2022 02:27:47

Trong toán học chắc hẳn bạn đã từng nghe đến tham số nhưng không phải ai cũng biết tham số là gì? Có những loại tham số cùng những khái niệm cơ bản nào các bạn cần phải nắm vững? Những thông tin được Blog Số Đề chia sẻ dưới đây sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về tham số.

Tham số là gì?

Tham số (parameter) là phần hằng số hay giá trị không đổi trong một phương trình, có tá dụng cụ thể hóa mối quan hệ chính xác giữa các biến số.

Ví dụ trong phương trình tiêu dùng: C = C* + cY, trong đó C* và c là các tham số tham gia quyết định mối liên hệ giữa biến độc lập C và biến phụ thuộc Y. Phương trình chỉ được xác định khi chúng ta biết hết các tham số của nó.

Tham số là gì? Những khái niệm tham số bạn nên biết 3334420

Tham số là gì?

Những khái niệm tham số bạn nên biết

Tham số trong toán học

Trong toán học, sự khác nhau giữa một tham số và một đối số (argument) của một hàm là: tham số là các ký hiệu thuộc phần định nghĩa của hàm, trong khi các đối số là các ký hiệu được cung cấp cho hàm khi nó được dùng.

Tham số trong xác suất

Trong lý thuyết xác suất, người ta có thể nói rằng phân bố của một biến ngẫu nhiên thuộc về một họ các phân bố xác suất. Các phân bố thuộc họ đó phân biệt lẫn nhau bởi các giá trị của một số hữu hạn các tham số.

Ví dụ, người ta nói về "một phân bố Poisson với giá trị trung bình λ", hay "một phân bố chuẩn với trung bình μ và phương sai σ2". Có thể dùng chuỗi mô men (trung bình, bình phương trung bình,...) hoặc các nửa bất biến (cumulant) (trung bình, phương sai,...) làm các tham số cho một phân bố xác suất.

Tham số trong thống kê

Trong thống kê, các khái niệm khung trong lý thuyết xác suất vẫn được tôn trọng. Tuy nhiên, sự lưu ý giờ chuyển tới phép ước lượng các tham số của một phân bố dựa trên dữ liệu quan sát được hay dựa trên các giả thiết thử nghiệm trên dữ liệu này. Trong phép ước lượng cổ điển, các tham số này được xem là "cố định nhưng chưa xác định"; ngược lại, trong phép Ước lượng Bayes chúng là các biến ngẫu nhiên với các phép phân bố riêng của chúng.

Hoàn toàn có thể đưa ra các kết luật thống kê mà không có các giả thiết về một họ tham số đặc trưng của các phép phân bố xác suất. Trường hợp đó gọi là thống kê phi tham số; ngược với thống kê có tham số đã được mô tả trong phần trước.

Chẳng hạn, Spearman là một phép thử phi tham số mà nó được tính dựa trên bậc (order) của dữ liệu bất chấp các giá trị hiện thời của chúng, trong đó, Pearson là một tham số thử được tính trực tiếp trên các dữ liệu và có thể dùng để suy ra một quan hệ toán học.

Tham số là gì? Những khái niệm tham số bạn nên biết 3334420

Tham số trong thống kê

Đối số là gì? Sự khác nhau giữa đối số và tham số là gì?

Đối số là gì?

Một đối số được tham chiếu đến các giá trị được truyền trong một hàm khi hàm được gọi. Các giá trị này thường là nguồn của hàm yêu cầu các đối số trong quá trình thực thi. Những giá trị này được gán cho các biến trong định nghĩa của hàm được gọi. Loại của các giá trị được truyền vào trong hàm giống với loại của các biến được xác định trong định nghĩa hàm. Chúng còn được gọi là đối số thực tế hoặc tham số thực tế.

Các loại tham số

Toán học

Trong toán học, sự khác nhau giữa một “tham số” (parameter) và một “đối số” (argument) của một hàm là: tham số là các ký hiệu thuộc phần định nghĩa của hàm, trong khi các đối số là các ký hiệu được cung cấp cho hàm khi nó được dùng.

Logic

Trong logic, các tham số truyền cho (hay tác động lên) một “vị từ mở” (tiếng Anh: open predicate) được gọi là “tham số” bởi một số tác giả (ví dụ, Prawitz, “Suy diễn tự nhiên”; Paulson, “Thiết kế bộ chứng minh định lý”). Các tham số được định nghĩa bên trong một vị từ gọi là “biến”.

Kỹ thuật

Trong kĩ thuật (đặc biệt trong thu thập dữ liệu) thuật ngữ “tham số” thỉnh thoảng để chỉ một vật được đo riêng lẻ. Thí dụ máy thu thập dữ liệu (flight data recorder) của một chuyến bay có thể thu thập 88 loại dữ liệu khác nhau, mỗi loại được gọi là “tham số”. Cách dùng của từ này không đồng đều, có nhiều khi thật ngữ channel chỉ đến một cá nhân của các tham số này, với từ “tham số” chỉ đến các thông tin về cách dàn dựng cho “channel” đó.

Tham số là gì? Những khái niệm tham số bạn nên biết 3334420

Các loại tham số

Sự khác nhau giữa đối số và tham số là gì?

Đối số:

  • Khi một hàm được gọi, các giá trị được truyền trong quá trình gọi đó là đối số
  • Chúng được sử dụng trong câu lệnh gọi hàm để gửi giá trị từ hàm gọi đến hàm nhận.
  • Trong thời gian gọi, mỗi đối số luôn được gán cho tham số trong định nghĩa hàm.
  • Chúng còn được gọi là Tham số thực tế

Tham số:

  • Các giá trị xác định tại thời điểm nguyên mẫu hàm hoặc định nghĩa hàm được gọi là tham số.
  • Chúng được sử dụng trong tiêu đề của hàm được gọi để nhận giá trị từ các đối số.
  • Tham số là các biến cục bộ được gán giá trị của những đối số khi hàm được gọi.
  • Chúng còn được gọi là Tham số chính thức.

Tham số là gì? Những khái niệm tham số bạn nên biết 3334420

Sự khác nhau giữa đối số và tham số là gì?

Kết luận

Những thông tin trên đã giúp các bạn hiểu được tham số là gì? Các loại tham số cùng những khái niệm cơ bản trong thuật ngữ này. Mong rằng bạn sẽ áp dụng một cách chi tiết để từ đó thu về nhiều thành công trong công việc cũng như quá trình học tập của mình.

Tags liên quan:

Gửi đánh giá, thảo luận

* Bắt buộc nhập

 Cám ơn bạn đã đánh giá sao.

Tin xem nhiều