Văn khấn sám hối tại nhà cho tất cả hàng ngày cho mọi người

Thần Cơ tiên tử Biên tập bởi: - Ngày: 12/10/2022 22:46:03

Văn khấn sám hối tại nhà sẽ giúp bạn bớt lo lắng và xoá bỏ mọi ưu phiền trong cuộc sống. Việc khấn từ tâm sẽ giúp mọi người thanh thản hơn, thoải mái hơn, trút hết mọi lo toan, bộn bề. Nội dung sau đây của Blog Số Đề sẽ chỉ cho bạn cách thực hiện khấn cầu như ý.

Văn khấn sám hối tại nhà là gì?

Sám hối là việc chúng ta cảm thấy ăn năn, hối hận vì đã làm một việc không tốt. Từ đó, chúng ta có thái độ quyết tâm không mắc lại những hành động sai lầm đó nữa. Bài sám hối được coi là phương pháp tu đơn giản và nên thực hành đều đặn hàng ngày theo những lời dạy từ Phật.

Tất cả chúng ta đều đã từng ít nhất một lần làm điều gì đó sai trái dù vô tình hay cố ý. Không ai sống ở trên đời mà không bao giờ mắc sai lầm nào cả. Ai cũng từng ít nhất một lần làm việc không tốt. Chúng ta nên hiểu rằng, mọi nhân xấu khi đã được gieo chắc chắn quả xấu sẽ trổ ra vào một lúc nào đó trong tương lai.

Trong trường hợp nếu chúng ta không thực hiện sám hối, quả xấu sẽ trổ ra hoàn toàn chín muồi không có cách nào tránh khỏi. Nhiều người cho rằng, chỉ khi làm những lỗi lầm nghiêm trọng họ mới cần sám hối. Sự thực không phải như vậy bởi chúng ta đều đang tạo vô số nghiệp xấu mỗi ngày. Nghiệp tới từ thân, khẩu và ý.

Mỗi ngày trôi qua, chúng ta đều tạo nghiệp từ thân, khẩu, ý mà do thiếu hiểu biết, chúng ta đã không nhận ra hoặc không nhớ ra những hành động xấu mình đã làm. Khi đọc văn khấn sám hối, đầu tiên là chúng ta nhận ra lỗi lầm của mình, cảm thấy có lỗi, ân hận và quyết tâm sẽ không lặp lại điều xấu mà ta đã từng làm nữa.

Văn khấn sám hối tại nhà cho tất cả hàng ngày cho mọi người 410767357

Văn khấn sám hối tại nhà

Dâng hương và cắm hương xong, quỳ đọc bài văn khấn sám hối.

Con xin cung kính lễ lạy:

Nam Mô Đại Từ Đại Bi Thập Phương Chư Phật Bồ Tát (3 lần)

Nam Mô Tam Bảo khắp mười phương. (3 lần)

Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần)

Nam Mô Đại Từ Đại Bi cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát (3 lần)

Hôm nay lại bước qua một ngày, con tự biết con đã được rất nhiều may mắn, con đã hưởng được tha lực từ bi của chư Phật, chư Bồ Tát.

Đức Từ phụ A Di Đà Phật, Đức Mẹ Quán Thế Âm Bồ Tát ban cho, và được chư vị giúp đỡ mà con mới có được ngày hôm nay. Con xin thành tâm thành kính quỳ nơi đây dâng lòng chí thành chí kính tri ân. (1 lạy)

Con xin thành tâm thành kính cầu nguyện sự an lành, an lạc, thanh bình, hạnh phúc cho cha mẹ, anh em, thân bằng quyến thuộc, cùng khắp các chúng sanh hữu tình, vô tình.

Con cầu xin thập phương tam thế chư Phật, chư Bồ Tát, Đức Từ phụ A Di Đà Phật, Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, và chư vị từ bi gia hộ, giúp đỡ để chúng con đồng được sự an lành, an lạc, tu hành đến Tri Kiến Giải Thoát, thoát khỏi sanh tử luân hồi, đồng xin nguyện được vãng sanh về Cực Lạc Quốc. (1 lạy)

Con cũng thành tâm cầu siêu cho vong linh cửu huyền thất tổ, cha mẹ, tổ tiên, thân bằng quyến thuộc nhiều đời nhiều kiếp.

Những vong linh liên hệ và không liên hệ đến con,

Những vong linh, sinh vật có thể con vô tình đã lỡ gây hại, sát hại trong quá khứ, trong nhiều kiếp trước,

Cùng những vong linh mất trong chiến tranh, thiên tai, tật bệnh,và vì mọi lý do chưa được vãng sanh.

Con thành tâm cầu nguyện xin tha lực từ bi của mười phương chư Phật, chư Bồ Tát, Đức từ phụ A Di Đà Phật, Đức Mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát, Đức Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, cùng chư vị giúp đỡ để các vong linh được tiếp dẫn về nơi an lạc, siêu sanh Tịnh Độ. ( 1 lạy)

Nay con xin chí thành sám hối mọi tội lỗi con đã vô tình hay cố ý tạo từ nhiều kiếp cho đến nay, những tội con gây trong kiếp sống hiện tại. Những tội do vô minh, do Tham Sân Si, do bởi ngã mạn vô minh che lấp.

Từ nay, mỗi ngày con xin kiểm soát hành động, tư tưởng để sám hối, sửa sai và xin nguyện giữ mình không tái phạm.

(Ghi chú: Nhớ và ghi ra những điều, dù nhỏ, dù lớn mà mình đã gây ra trong kiếp này và thành tâm sám hối)

Hết thảy các tội, con xin chí thành quỳ nơi đây dâng lòng sám hối. Xin chư Phật mười phương, chư Bồ Tát, Đức từ phụ A Di Đà Phật, Đức Mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát chứng minh cho lòng thành của con. (1 lạy)

(Ghi chú: Nếu quý vị làm lễ Sám Hối riêng, hãy đọc lại câu“Hết thảy các tội con xin chí thành quỳ nơi đây dâng lòng Sám Hối. Xin chư Phật mười phương, chư Bồ Tát và Đức Mẹ Quán Thế Âm Bồ Tát chứng minh cho lòng thành của con. (54 hoặc 108 lạy.)

Sám hối rồi, nay con xin nguyện tiếp tục tu học, tu hành, hướng tâm tu để thoát khỏi sanh tử luân hồi. Làm việc lợi mình lợi người.

Con xin hồi hướng, chia xẻ Công Đức đến cha mẹ, thân nhân…(tên…) Đến chư Thiên, chư Thần, chư Thánh, chư Hộ Pháp và chư vị đã giúp đỡ cho con.Đến những vong linh mà con đã lỡ gây hại, sát hại. Cùng tất cả các vong linh chưa được vãng sanh và pháp giới chúng sanh.

Con nguyện dâng lòng thành kính tri ân, quy y Tam Bảo. Cầu xin Chư Phật mười phương, chư Bồ Tát, Đức từ phụ A Di Đà Phật , Đức Mẹ Quán Thế Âm Bồ Tát từ bi gia hộ để con và chúng sanh đồng được duyên lành tu học thoát khỏi sanh tử luân hồi, trên tri ân chư Phật, dưới cứu độ chúng sanh. Chúng con đồng xin nguyện được vãng sanh về Cực Lạc Quốc (3 lạy)

Văn khấn sám hối tại nhà cho tất cả hàng ngày cho mọi người 410767357

Lưu ý khi khấn cầu

Sau khi suy nghiệm về lỗi lầm của mình và đọc bài sám hối xong, bạn phải phát tâm thực hành tu học, giữ tâm ý của mình trong tình thương, bình đẳng và trí tuệ, chứ không nên để tâm của mình trong ý niệm mặc cảm tội lỗi.

Văn khấn sám hối tại nhà cho tất cả hàng ngày cho mọi người 410767357

Kết luận

Văn khấn sám hối tại nhà sẽ là tâm bạn thanh tịnh và thoải mái tận hưởng cuộc sống tươi đẹp hơn. Việc khấn tại nhà thành tâm sẽ làm cọn người được thư thái hơn nhiều, cầu được sức khỏe, phước lành, bình an. Hy vọng những thông tin hữu ích ở bài viết này sẽ phần nào giúp các bạn có thể cầu được như ý.

Tags liên quan:

Gửi đánh giá, thảo luận

* Bắt buộc nhập

 Cám ơn bạn đã đánh giá sao.