Văn khấn phóng sinh đơn giản, đầy đủ ngay tại nhà

Thần Cơ tiên tử Biên tập bởi: - Ngày: 12/10/2022 23:09:53

Phóng sinh là một nghi thức phổ biến của Phật giáo mang nhiều ý nghĩa tốt đẹp và nhân đạo. Thả cá, chim, hay bất cứ con vật nào đều là hành động cứu độ chúng sanh, tích đức giải nghiệp và mục đích hướng con người đến một cuộc sống thiện lương và biết yêu thương hơn. Bạn đọc hãy tham khảo bài văn khấn phóng sinh đơn giản do Blog Số Đề chia sẻ dưới đây để nghi thức diễn ra thuận lợi và suôn sẻ.

Ý nghĩa của nghi thức phóng sinh

Nghi thức cúng phóng sinh tại nhà hay tại chùa là một ví dụ điển hình cho giáo pháp cơ bản mà đạo Phật răn dạy Phật tử. Đó là không sát sanh, thể hiện sự từ bi với chúng sinh. Vì thế nên vào ngày rằm tháng Giêng, lễ Phật Đản hay Tết cổ truyền là những dịp mọi người thường cầu nguyện cho bản thân và gia quyến.

Theo đó người ta thường tổ chức lễ phóng sinh cá, cua, chim…..Phóng sinh là một việc làm vô cùng ý nghĩa. Thể hiện lòng từ bi và bình đẳng – con người hay con vật đều có quyền được sống. Bên cạnh đó hành động phóng sinh mục đích cũng để đánh thức tâm của con vật. Đây là cơ hội để con vật đó được sám hối nghiệp chướng mình đã gây ra.

Đó là lý do bạn thường thấy nghi thức phóng sinh thường có lễ quy y cho các loài vật trước khi phóng sinh. Việc phóng sinh là phát tâm làm phúc, cứu khổ cứu nạn chúng sanh qua cơn nguy, cho chúng được giải thoát. Vì vậy không cần phải chờ đến các dịp quan trọng cứ tùy duyên tùy tâm mà làm.

Văn khấn phóng sinh đơn giản, đầy đủ ngay tại nhà 1128472895

Văn khấn phóng sinh đơn giản, đầy đủ ngay tại nhà

Bạch Phật - Bài cúng phóng sinh tại nhà

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

Con kính bạch chư Phật chứng minh cho con, đệ tử con tên là… ở tại… Con một lòng tôn kính chư Phật, tôn kính giáo Pháp cứu khổ mà Đức Phật đã tuyên thuyết, tôn kính chư Tăng tu hành phạm hạnh, đang thực hành lời Đức Phật dạy, cầu Thánh quả giải thoát, làm ruộng phước điền cho nhân thiên. Đệ tử con vâng lời Đức Phật dạy, tu tâm từ bi, cứu mạng chúng sinh.

Con mua mạng những chúng (kể tên loài)… này, cứu chúng thoát khỏi sự giam cầm trói buộc, cứu chúng thoát khỏi nghiệp bị sát mạng, con xin hướng nguyện cho chúng, được tiêu trừ nghiệp chướng, sớm thoát được nghiệp làm súc sinh, nương tựa oai đức Tam Bảo, sớm được tái sinh về cõi người, gặp được Tam Bảo, tu hành theo giáo Pháp của Phật, đem đến lợi ích hạnh phúc cho tự thân, đem giáo Pháp của Phật, làm lợi ích cho chúng sinh. Con xin hướng nguyện, kết duyên pháp lữ với chúng (kể tên loài)… này, luôn trợ duyên cho nhau tinh tấn tu hành theo giáo pháp của Đức Phật, cho tới ngày liễu thoát luân hồi sinh tử.

Con cũng xin hồi hướng công đức lành này, để sám hối tất cả các tội nghiệp, từ vô thủy kiếp, mà con và gia đình, đã giam cầm trói buộc, cũng như sát mạng chúng hữu tình, nguyện phúc lành này, sẽ giúp con và gia đình, tiêu trừ được quả báo bị giam cầm, bị tổn hại đến thân thể tính mạng, do các ác nghiệp mà con và gia đình đã gây tạo.

Con xin hồi hướng cho gia đình chúng con, tăng trưởng phúc lành, mọi người không gặp các ác duyên, không làm các việc ác, không bị ác nghiệp giam cầm, không bị tổn hại đến thân thể, tính mạng. Hồi hướng cho cha, mẹ cùng các thành viên trong gia đình được sức khỏe, thọ mạng được kéo dài, đầy đủ duyên lành tu theo chính Pháp Phật.

Con xin chư Phật chứng minh cho con, gia hộ cho con cùng các chúng (kể tên loài)… đây, được như nguyện hồi hướng của con.

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 lần).

Văn khấn phóng sinh đơn giản, đầy đủ ngay tại nhà 1128472895

Hồi hướng công đức

Con xin hồi hướng tất cả các công đức con đã tích tập được trong ngày hôm nay, trong cuộc đời này, trong vô số đời quá khứ và tương lai cho sự hạnh phúc và giác ngộ của tất cả các chúng sinh. Trong đó có Nguyễn Văn A (người bạn muốn hồi hướng, địa chỉ)

Chúc Nguyễn Văn A bình an, hạnh phúc, có duyên lành với chánh Pháp dẫn tới giác ngộ và giải thoát…(bạn có thể thêm vào phù hợp hoàn cảnh)

Hoặc

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần)

Con nguyện mười phương chư Phật, chư Bồ Tát, chư A La Hán, chư Long Thần Hộ Pháp, chư Thánh Hiền Tăng, đức Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật, đức Bồ Tát Quán Thế Âm, đức Quan Thánh Đế Quân chứng minh, gia trì và cùng với con hồi hướng công đức, phước báu từ nhiều đời, nhiều kiếp cho (họ tên,địa chỉ ngụ tỉnh,huyện,xã (phường) nặng còn nhẹ, thoát khỏi sự nguy hiểm, cho oan gia trái chủ đầy đủ công đức, phước báu siêu sinh về cõi Tây Phương Tịnh Độ.

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần)

Tam tự quy

Tự quy y Phật, nguyện cho chúng sinh, hiểu thấu đạo lớn, phát tâm Vô Thượng (1 chuông, 1 lễ).

Tự quy y Pháp, nguyện cho chúng sinh, thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như biển (1 chuông, 1 lễ).

Tự quy y Tăng, nguyện cho chúng sinh, quản lý đại chúng, hết thảy không ngại (3 chuông, 1 lễ, 3 tiếng chuông, đặt dùi chuông lên miệng chuông để ngắt chuông).

Văn khấn phóng sinh đơn giản, đầy đủ ngay tại nhà 1128472895

Bài khấn phóng sanh cá - Bài khấn phóng sinh ốc trước khi thả con vật

Đọc:

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

Gia đình chúng con tác lễ (đọc tên lễ: cầu an cho..; tuần thất cho:...), chúng con đã tác lễ cứu mạng chúng sinh (đọc tên)... giờ này con đi thả chúng. Con xin chư Phật gia trì, cho con được nói lời kết duyên Phật Pháp cho chúng.

Hỡi các chúng sinh đây, được duyên cứu mạng này, nguyện cho đời đời kiếp kiếp, sinh ra nơi đâu cũng được thực hành công hạnh bồ đề: “Phát tâm bồ đề, hộ trì Tam Bảo, chuyển tải Phật pháp, rộng khắp thế gian.”

Thả xong đọc:

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 lần)

Kết luận

Trên đây là bài văn khấn phóng sinh đơn giản mà Blog Số Đề muốn chia sẻ đến bạn đọc. Gia chủ hãy chuẩn bị đầy đủ lễ vật để buổi cúng phóng sinh diễn ra hiệu quả và thành công. Chúc các bạn luôn may mắn và thành công trong cuộc sống.

Tags liên quan:

Gửi đánh giá, thảo luận

* Bắt buộc nhập

 Cám ơn bạn đã đánh giá sao.

Tin xem nhiều