Tỷ suất lợi nhuận là gì và có ý nghĩa như thế nào?

10/10/2022 01:36:07

Bạn đang tìm hiểu về tỷ suất lợi nhuận là gì? Công thức và cách tính tỷ suất lợi nhuận đúng quy định hiện nay. Tỷ suất lợi nhuận thể hiện về mức độ hiệu quả đối với các hoạt động của doanh nghiệp. Vì vậy, doanh nghiệp luôn chú ý tính toán tỷ suất lợi nhuận, đồng thời quan tâm đến các yếu tố tác động lên tỷ số này. Để hiểu hơn về các nội dung, mời bạn đọc cùng tham khảo bài viết của blogSoDe.

Tỷ suất lợi nhuận là gì?

Tỷ suất lợi nhuận (ROS) là tỷ số giữa mức lợi nhuận thu được với tổng số vốn cố định và vốn lưu động được sử dụng trong cùng một kỳ. Từ đây, chúng ta có thể xác định tình hình sinh lợi thực tế của công ty, và biết được lãi ròng của các cổ đông trong doanh nghiệp đó. Theo đó, những thành phần tính ở trên đều có thể lấy từ bá cáo kinh doanh của công ty.

Tỷ suất lợi nhuận là tỷ số tính dựa theo phần trăm giữa giá trị thặng dư và toàn bộ tư bản ứng trước. Lợi nhuận là kết quả của toàn bộ mà tư bản đầu tư.Hiện nay, có hai loại tỷ suất lợi nhuận được quan tâm nhiều nhất chính là tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu, tỷ suất sinh lợi.

Tỷ suất lợi nhuận là gì và có ý nghĩa như thế nào? 220931227

Tỷ suất lợi nhuận là gì

Ý nghĩa của tỷ suất lợi nhuận

Tỷ suất lợi nhuận có ý nghĩa quan trọng đối với các doanh nghiệp vì đây là công cụ đo lường, xác định xem doanh nghiệp đó hoạt động có hiệu quả hay không? Nếu tỷ suất lợi nhuận có giá trị dương, nghĩa là công ty đó đang kinh doanh có lãi.

Ngược lại, nếu tỷ suất lợi nhuận âm, doanh nghiệp đó đã kinh doanh bị lỗ, yêu cầu chủ doanh nghiệp phải đưa ra những phương án điều chỉnh gấp kế hoạch kinh doanh.

Tuy nhiên, việc chỉ tính ra tỷ suất âm hay dương là chưa thể hiện rõ tính hiệu quả của doanh nghiệp. Nhà quản trị phải có cái nhìn tổng quát về bức tranh của toàn ngành, so sánh tỷ số tỷ suất lợi nhuận trên tổng số bình quân toàn ngành của doanh nghiệp đó, mới biết được mức độ và năng suất làm việc của doanh nghiệp mình.

Chính vì vậy, khi những nhà quản trị của doanh nghiệp theo dõi tình hình kinh doanh của doanh nghiệp và đưa ra bảng số liệu cần so sánh tỷ số tỷ suất lợi nhuận với tỷ số bình quân của toàn ngành đó mà doanh nghiệp tham gia.

Như vậy, doanh nghiệp mới có cái nhìn tổng quát về mức độ và năng suất kết quả làm việc để đưa ra những phương án kinh doanh trong dài hạn. Đồng thời điều chỉnh có nên tuyển dụng nhân viên kinh doanh hay nhân sự ở các bộ phận khác hay không.

Tỷ suất lợi nhuận là gì và có ý nghĩa như thế nào? 220931227

Ý nghĩa của tỷ suất lợi nhuận

Lợi nhuận doanh nghiệp kiếm được từ đâu

Người tiêu dùng hay người chưa có chuyên môn cụ thể về việc kiếm lợi nhuận của những tổ chức kinh doanh thì cho rằng họ sinh lợi từ hoạt động buôn bán sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ. Tuy nhiên, việc tìm kiếm lợi nhuận để sinh ra tỷ suất lợi nhuận có thể xuất phát từ những nguồn khác nhau như sau:

Chênh lệch về doanh thu với chi phí từ việc bán sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ tới tay người tiêu dùng so với việc bỏ ra những khoản chi tiêu như chi phí nhân công, nguyên vật liệu, bao bì, phân phối, nhập liệu, thuế.

Chênh lệch về mức doanh thu từ những hoạt động tài chính so với chi phí bỏ ra hay phát sinh trong các hoạt động tài chính. Chênh lệch về doanh thu so với chi phí ở các hoạt động khác ngoài những hoạt động được kể phía trên.

Tỷ suất lợi nhuận là gì và có ý nghĩa như thế nào? 220931227

Lợi nhuận doanh nghiệp kiếm được từ đâu

Công thức tính và vai trò của ROA

Công thức: (ROA) = (Lợi nhuận sau thuế : Tổng tài sản) x 100

ROA thể hiện tính hiệu quả của quá trình tổ chức, quản lý hoạt động kinh doanh – sản xuất của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, ROA còn là chỉ số giúp phản ánh khả năng sinh lời của tổng tài sản bao gồm cả vốn chủ sở hữu và vốn vay.

Vì vậy khi tính ROA chúng ta cũng cần tính cả lãi suất khoản vay và thuế thu nhập doanh nghiệp. Do đó, để tính ROA chúng ta còn có thể tính theo 2 cách dưới đây:

ROA = (EBIT – Lợi nhuận trước lãi vay và thuế : tổng tài sản) x 100

ROA = {Lợi nhuận sau thuế + lãi vay x (1 – thuế thu nhập doanh nghiệp)} : tổng tài sản x 100

Các nhân tố ảnh hưởng tới tỷ suất lợi nhuận

Tỷ suất giá trị thặng dư: Tỷ suất giá trị này càng cao thì giá trị tỷ suất lợi nhuận càng lớn và ngược lại. Cấu tạo hữu cơ của tư bản: Trong điều kiện có tỷ suất giá trị thặng dư không thay đổi, cấu tạo hữu cơ tư bản càng cao thì tỷ suất lợi nhuận lại càng giảm, đồng thời ngược lại.

Tốc độ chu chuyển của tư bản: nếu trong năm tốc độ chu chuyển tư bản càng tăng thì mức tỷ suất thặng dư của tư bản ấy càng lớn kéo theo tỷ suất lợi nhuận đồng thời tăng. Tiết kiệm tư bản bất biến: Trong điều kiện tỷ suất thặng dư và tư bản khả biến không thay đổi, nếu tư bản bất biến càng lớn thì tỷ suất lợi nhuận càng nhỏ.

Tỷ suất lợi nhuận là gì và có ý nghĩa như thế nào? 220931227

Các nhân tố ảnh hưởng tới tỷ suất lợi nhuận

Kết luận

Trên đây là những kiến thức cơ bản về tỷ suất lợi nhuận, hy vọng sẽ giúp ích cho các doanh nghiệp trong việc huy động nguồn vốn để đem lại nguồn lợi nhuận cao nhất.

Tags liên quan:

Gửi đánh giá, thảo luận

* Bắt buộc nhập

 Cám ơn bạn đã đánh giá sao.
banner blog sode dich vu
Tác giả
Thần Cơ tiên tử

Thần Cơ tiên tử

Tôi là một kẻ yêu thích số học phong thủy và khám phá ý nghĩa những con số. Bạn bè thường gọi là Thần Cơ tiên tử. Hãy cùng tôi khám phá những điều kỳ diệu từ các con số tại Blog Số Đề.

Kết nối với tác giả

Liên kết hữu ích