Mẫu đơn xin giảm lãi suất ngân hàng đơn giản nhất

10/10/2022 01:13:48

Sau khi ký hợp đồng tín dụng với Ngân hàng các cá nhân, doanh nghiệp sẽ phải thực hiện đầy đủ những nghĩa vụ trong hợp đồng. Để được Ngân hàng giảm lãi suất thì cá nhân, doanh nghiệp phải viết đơn để được xem xét. Vậy đơn xin giảm lãi suất ngân hàng cho cá nhân, doanh nghiệp là gì? Khi viết đơn xin giảm lãi suất ngân hàng thì cần lưu ý những vấn đề gì? Tham khảo bài viết sau của blogSoDe để biết thêm thông tin.

Đơn xin được giảm lãi suất ngân hàng là gì?

Mẫu đơn xin được giảm lãi suất ngân hàng là mẫu đơn thường được cá nhân, tổ chức lập ra để xin được giảm về lãi suất ngân hàng do doanh nghiệp hoặc cá nhân gặp khó khăn do tình trạng dịch bệnh kéo dài. Đây cũng là căn cứ để Ngân hàng xem xét việc giảm lãi suất cho cá nhân, doanh nghiệp. Đồng thời cũng là căn cứ để Ngân hàng xem xét việc giảm lãi suất cho cá nhân, doanh nghiệp.

Mẫu gồm các thông tin: Họ và tên, Căn cước công dân, địa chỉ thường trú, lý do xin giảm lãi suất ngân hàng....Đơn xin giảm lãi suất ngân hàng đối với cá nhân, doanh nghiệp là mẫu đơn do cá nhân, tổ chức lập ra để gửi đến ngân hàng đã ký hợp đồng tín dụng trước đó.

Mẫu đơn xin giảm lãi suất ngân hàng đơn giản nhất  1293371006

Đơn xin được giảm lãi suất ngân hàng là gì

Đơn xin được giảm lãi suất ngân hàng số 1

Mẫu đơn xin giảm lãi suất ngân hàng 2021

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…………., ngày… tháng…. năm…..

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

(V/v: Cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giảm mức lãi suất và giữ nguyên nhóm nợ)

Kính gửi: Ngân hàng………………

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 16 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng ngày 16 tháng 6 năm 2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng ngày 20 tháng 11 năm 2017;

Căn cứ Thông tư số 01/2020/TT-NHNN ngày 13 tháng 3 năm 2020 của Ngân hàng nhà nước quy định về việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19

Căn cứ hợp đồng vay tín dụng số………

Tôi tên là: NGUYỄN NGỌC H Sinh ngày: ..../...../19....

Căn cước công dân số: 04818200..........

Cấp ngày: ...../..../20.... Nơi cấp: Cục trưởng cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Địa chỉ thường trú:………………………

Địa chỉ hiện tại:…………………………

Số điện thoại:……………………………

Tôi là bên vay trong hợp đồng vay tín dụng số…………... được ký kết vào ngày…/…/…. giữa tôi và Ngân hàng ……… với số tiền là:……. VNĐ.

Nội dung hợp đồng có ghi rõ số tiền vay và mức lãi suất hàng tháng mà tôi phải trả là:…..VNĐ.

Ngoài ra, tôi có đăng ký mở thẻ tín dụng …. tại Ngân hàng…………

Hiện tại, thiệt hại do hậu quả của tình dịch dịch bệnh Covid-19 đã và đang ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh dẫn đến việc doanh thu, nguồn thu nhập của tôi bị sụt giảm nghiêm trọng, thực sự gây khó khăn cho việc thực hiên nghĩa vụ trả nợ đúng hạn theo hợp đồng và việc chi trả tiền gốc, lãi hàng tháng cho phía Ngân hàng. Do đó, số tiền gốc và lãi phải trả cho ngân hàng mỗi tháng giờ trở thành một gánh nặng rất lớn cho bản thân tôi cũng như gia đình.

Mẫu đơn xin giảm lãi suất ngân hàng đơn giản nhất  1293371006

Đơn xin được giảm lãi suất ngân hàng số 1

Những điều cần biết về cơ cấu lại thời hạn trả nợ

Theo quy định tại Điều 19 Thông tư 39/2016/TT-NHNN, tổ chức tín dụng xem xét quyết định việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ căn cứ vào: Đề nghị của khách hàng; khả năng tài chính của tổ chức tín dụng; kết quả đánh giá khả năng trả nợ của khách hàng.

Khách hàng không có khả năng trả nợ đúng kỳ hạn nợ gốc và/hoặc lãi tiền vay và được tổ chức tín dụng đánh giá là có khả năng trả đầy đủ nợ gốc và/hoặc lãi tiền vay theo kỳ hạn trả nợ được điều chỉnh, thì xem xét điều chỉnh kỳ hạn trả nợ gốc và/hoặc lãi tiền vay đó phù hợp với nguồn trả nợ của khách hàng; thời hạn cho vay không thay đổi.

Khách hàng không có khả năng trả hết nợ gốc và/hoặc lãi tiền vay đúng thời hạn cho vay đã thỏa thuận và được tổ chức tín dụng đánh giá là có khả năng trả đầy đủ nợ gốc và/hoặc lãi tiền vay trong một khoảng thời gian nhất định sau thời hạn cho vay, thì xem xét cho gia hạn nợ với thời hạn phù hợp.

Mẫu đơn xin giảm lãi suất ngân hàng đơn giản nhất  1293371006

Những điều cần biết về cơ cấu lại thời hạn trả nợ

Khách hàng bị thiệt hại về tài chính, tài sản do thiên tai, mất mùa, dịch bệnh, hỏa hoạn, rủi ro chính trị, chiến tranh gây ra ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh.

Nhà nước thay đổi chính sách làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của khách hàng. Khách hàng gặp rủi ro do nguyên nhân khách quan khác ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh. Những đối tượng trên được xem xét gia hạn nợ khi đáp ứng điều kiện sau:

Gặp khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh dẫn đến không trả được nợ. Có phương án sản xuất kinh doanh và phương án trả nợ khả thi sau khi được gia hạn nợ.

Mẫu đơn xin giảm lãi suất ngân hàng đơn giản nhất  1293371006

Kết luận

Trên đây là mẫu đơn xin giảm nợ ngân hàng thuyết phục, hiệu quả. Nếu còn vấn đề vướng mắc, bạn đọc vui lòng liên hệ đến ngân hàng hoặc có thể tham khảo các bài viết của Blog Số Đề.

Tags liên quan:

Gửi đánh giá, thảo luận

* Bắt buộc nhập

 Cám ơn bạn đã đánh giá sao.
banner blog sode dich vu
Tác giả
Thần Cơ tiên tử

Thần Cơ tiên tử

Tôi là một kẻ yêu thích số học phong thủy và khám phá ý nghĩa những con số. Bạn bè thường gọi là Thần Cơ tiên tử. Hãy cùng tôi khám phá những điều kỳ diệu từ các con số tại Blog Số Đề.

Kết nối với tác giả

Liên kết hữu ích