Lợi nhuận giữ lại là gì? Công thức tính lợi nhuận đơn giản

10/10/2022 02:33:32

Lợi nhuận giữ lại là gì? Đâu là các yếu tố ảnh hưởng tới lợi nhuận giữ lại? Đây là một chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. Lợi nhuận giữ lại là khoản thu nhập mà cả chủ sở hữu và nhà quản lý của doanh nghiệp đặc biệt quan tâm. Tham khảo bài viết của blogSoDe để biết thêm nhiều thông tin hơn.

Lợi nhuận giữ lại là gì?

Lợi nhuận giữ lại là một thuật ngữ được sử dụng trong vấn đề tài chính của một doanh nghiệp. Thuật ngữ này được hiểu trong tiếng Anh là Retained Earnings – RE.

Lợi nhuận giữ lại(RE) là phần lợi nhuận tích lũy của doanh nghiệp dùng cho mục đích nhất định. Phần lợi nhuận này có đặc điểm là phần giá trị công ty thu được sau khi đã trừ các chi phí liên quan.

Về bản chất, đây là khoản thu nhập ròng sau tính thuế và trả cổ tức cho các cổ đông trong doanh nghiệp.

Phần lợi nhuận này công ty để dành được sau quá trình kinh doanh. Giá trị này được công ty quyết định sử dụng vào cá mục đích khác nhau. Điều này phụ thuộc vào nhu cầu của từng công ty cho hướng phát triển của mình. Khoản lợi nhuận này có thể được dành để tái đầu tư trở lại vào doanh nghiệp.

Lợi nhuận giữ lại là gì? Công thức tính lợi nhuận đơn giản 1690896674

Lợi nhuận giữ lại là gì

Các yếu tố ảnh hưởng đến lợi nhuận giữ lại

Bạn có biết các yếu tố ảnh hưởng đến chỉ số RE là gì không? Về bản chất, chỉ số RE của bất cứ doanh nghiệp nào cũng đều chịu sự ảnh hưởng bởi 3 yếu tố, bao gồm: RE ban đầu, thu nhập ròng và cổ tức.

Lợi nhuận giữ lại ban đầu

Đây là yếu tố đầu tiên ảnh hưởng tới RE của doanh nghiệp. RE cuối kỳ (số dư cuối kỳ) của kỳ kế toán này sẽ trở thành số dư đầu kỳ của kỳ kế toán tiếp theo (hay chính là RE ban đầu của kỳ kế toán đó). Lợi nhuận giữ lại sẽ được cộng dồn dựa trên RE đầu kỳ.

RE đầu kỳ thường xảy ra 3 trường hợp: dương, âm hoặc bằng 0. Nếu RE ban đầu dương tức là kỳ kế toán trước doanh nghiệp làm ăn có lãi. Nếu RE ban đầu (số dư đầu kỳ) âm tức là doanh nghiệp có khoản lỗ ròng từ kỳ trước (thu nhập giữ lại của kỳ trước không đủ để bù đắp khoản nợ của doanh nghiệp cũng như không đủ để chia cổ tức cho cổ đông).

Thu nhập ròng

Khi mức thu nhập ròng có sự thay đổi hoặc biến động thì sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới RE của doanh nghiệp. Trường hợp mức thu nhập ròng tăng đồng nghĩa với việc đóng góp vào sự gia tăng của thu nhập giữ lại. Khi thu nhập ròng giảm thì lỗ ròng sẽ xảy ra và khiến RE bị thâm hụt.

Thu nhập ròng của doanh nghiệp chịu ảnh hưởng bởi các khoản mục như: giá vốn hàng bán, doanh thu bán hàng, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí khấu hao,… Như vậy, khi các khoản mục này có sự biến động thì cũng dẫn tới thu nhập ròng biến động và kết quả là RE bị ảnh hưởng tăng hoặc giảm.

Lợi nhuận giữ lại là gì? Công thức tính lợi nhuận đơn giản 1690896674

Các yếu tố ảnh hưởng đến lợi nhuận giữ lại

Ý nghĩa của lợi nhuận giữ lại

Cho biết giá trị lợi nhuận thực tế sau cùng còn lại của doanh nghiệp trong mỗi kì kế toán. Có thể đánh giá các giá trị lợi nhuận của công ty là lớn hay nhỏ. Từ đó giúp các công ty có hướng điều chỉnh trong việc kinh doanh ở các kì tiếp theo. Có thể là đưa ra các điều chỉnh trong chi phí sản xuất, chi phí vận hành doanh nghiệp hay các cách thức trả lợi nhuận cho cổ đông.

Mục đích cuối cùng là thu về giá trị giữ lại thực tế là lớn nhất. Với các công ty kinh doanh tốt, luôn tạo ra nhiều giá trị trong các khoảng thời gian khác nhau. Khi đó, các giá trị mà cổ đông nhận về là rất lớn. Để tìm kiếm thêm nhiều lợi nhuận và khai thác được nhiều giá trị từ công ty.

Các cổ đông mong muốn được quy đổi lợi nhuận thu được dưới dạng cổ tức để các quyền lợi được đặt lên hàng đầu. Đây thường là nhu cầu được đặt ra từ các cổ đông dài hạn của công ty. Nhiều người rất mong chờ về một số khoản thu nhập thường xuyên dưới dạng cổ tức. Điều đó như là một phần thưởng khi họ đã bỏ tiền vào doanh nghiệp.

Lợi nhuận giữ lại là gì? Công thức tính lợi nhuận đơn giản 1690896674

Ý nghĩa của lợi nhuận giữ lại

Các cách tìm lợi nhuận giữ lại

Dựa trên công thức tính lợi nhuận giữ lại: Lợi nhuận giữ lại = Lợi nhuận giữ lại ban đầu + Thu nhập ròng hoặc lỗ ròng – Cổ tức dạng tiền mặt – Cổ tức dạng cổ phần.

Ta có thể xác định các cách thức tìm lợi nhuận giữ lại như sau:

Thứ nhất, Lợi nhuận giữ lại ban đầu vẫn còn. Lợi nhuận giữ lại được công ty sử dụng cho các mục đích được xác định trước. Do đó, với các công ty có hoạt động kế toán chuyên nghiệp, có thể xác định giá trị lợi nhuận giữ lại trong các thời kỳ hoạt động cụ thể.

Giá trị lợi nhuận giữ lại ở các thời kỳ trước đó cần được chi tiêu hợp lý và tiết kiệm. Điều này tạo những thuận lợi khi doanh nghiệp muốn tham gia vào các dự án lớn, tiềm lực kinh tế lớn mạnh là yếu tố hàng đầu.

Thứ hai, thu nhập ròng lớn có thể kéo theo lợi nhuận giữ lại lớn. Đây là hai đại lượng tỉ lệ thuận. Đều là các giá trị liên quan đến lợi nhuận thực tế. công việc kinh doanh thuận lợi, tạo ra thu nhập. Sau khi trừ các giá trị và chi phí cần thiết, vẫn còn thu nhập ròng. Để thu nhập ròng là lớn nhất, doanh nghiệp cần điều chỉnh các chi phí trong sản xuất, vận hành,… ở mức tối ưu và tiết kiệm nhất.

Lợi nhuận giữ lại là gì? Công thức tính lợi nhuận đơn giản 1690896674

Các cách tìm lợi nhuận giữ lại

Kết luận

Hi vọng thông qua bài viết này, bạn đọc đã hiểu rõ lợi nhuận giữ lại là gì cũng như nắm được những điểm cơ bản về cách thức tính RE trong doanh nghiệp cũng như các đặc điểm và ý nghĩa của chỉ tiêu này. Trên đây, bài viết được chia sẻ bởi Blog Số Đề.

Tags liên quan:

Gửi đánh giá, thảo luận

* Bắt buộc nhập

 Cám ơn bạn đã đánh giá sao.
banner blog sode dich vu
Tác giả
Thần Cơ tiên tử

Thần Cơ tiên tử

Tôi là một kẻ yêu thích số học phong thủy và khám phá ý nghĩa những con số. Bạn bè thường gọi là Thần Cơ tiên tử. Hãy cùng tôi khám phá những điều kỳ diệu từ các con số tại Blog Số Đề.

Kết nối với tác giả