Tỉ số phần trăm là gì? Các dạng tính nhanh của tỉ số phần trăm

Thần Cơ tiên tử Biên tập bởi: - Ngày: 02/08/2022 02:50:49

Những bài toán có liên quan đến tỉ số phần trăm là chủ điểm mà học sinh thường thực hiện không đúng. Vậy tỉ số phần trăm là gì? Có những dạng tính nhanh của tỉ số phần trăm nào? Blog Số Đề sẽ giúp các bạn tìm hiểu chi tiết về tỉ số trăm chi tiết nhất.

Tỉ số phần trăm là gì?

Tỉ số phần trăm một phân số hoặc một tỷ lệ trong đó giá trị tối đa luôn là con số 100. Tỷ lệ phần trăm được định nghĩa là một phần hoặc một tỉ lệ nhất định và giá trị lớn nhất luôn là 100. Nó là một phân số với 100 là mẫu số và được biểu thị bằng ký hiệu %

Ví dụ: Nếu bạn Nam đạt 30% điểm trong bài kiểm tra toán của mình, điều đó có nghĩa là anh ấy đạt 30 điểm trên 100. Nó được viết là 30/100 trong ở dạng phân số và 30: 100 về tỷ lệ.

Công thức tính tỉ số phần trăm được sử dụng để tìm phần trăm của một số dựa theo 100. Sử dụng công thức này, bạn có thể biểu diễn một số dưới dạng phân số của 100.

Lưu ý:

  • Trong Toán 5, thường biểu thị tỉ số phần trăm dưới dạng a:100 hay a/100 = a% với a là số tự nhiên hoặc số thập phân.

  • Muốn biểu thị một tỉ số hoặc phân số dưới dạng tỉ số phần trăm, ta đưa chúng về dạng phân số có mẫu số là 100, sau đó sẽ biểu diễn bằng cách từ a/100, biểu diễn thành a%.

Tỉ số phần trăm là gì? Các dạng tính nhanh của tỉ số phần trăm 8989463

Các dạng tính nhanh của tỉ số phần trăm

Có rất nhiều dạng bài tập liên quan đến tỉ số phần trăm, trong bài viết này chúng tôi chỉ giới thiệu một vài dạng bài tập phổ biến nhất.

Dạng 1: 60% của 25 bằng bao nhiêu?

Với dạng bài tập này, đề bài đã cho chúng ta biết tỉ lệ phần trăm là 60% và một số nguyên là 25. Để tính được dạng bài nay ta sẽ nhân 60% hoặc 0,6 với 25, có nghĩa là 0.6. 25 = 15

Vậy 60% của 25 sẽ bằng 15

Dạng 2: 3/5 bằng bao nhiêu phần trăm?

Để làm được dạng này, chúng ta chỉ cần lấy mẫu số chia cho tử số rồi nhân với 100 sẽ tính được phần trăm của 3/5, cụ thể là: 3/5 = ( 5/3). 100 = 0,6 . 100 = 60%

Dạng 3: 44% của 2 bằng bao nhiêu?

Với dạng này, các bạn có thể tính bằng cách lấy số 2 chia cho 44% hoặc 0,44, tức là 2 : 0,44 = 0,45.

Vậy 44% của 2 bằng 0,45.

Tỉ số phần trăm là gì? Các dạng tính nhanh của tỉ số phần trăm 8989463

Dạng 4: 32% / 8% bằng bao nhiêu?

Dạng bài tập này rất nhiều bạn có thể làm sai vì nghĩa 32%/8% =4%, đáp án này hoàn toàn sai và không chính xác nha.

Cách giải đúng là:

32/100 : 8/100 = 4.100 = 400%

Hoặc bạn có thể lấy kết quả là 4 cũng chính xác, nên nhớ không thể ghi kết quả là 4% được nha.

Dạng 5: căn bậc 2 của 64% bằng bao nhiêu?

Căn bậc 2 của 64% = căn bậc 2 64/100 = 8 / 10 = 0,8 .100 = 80%

√64% = √64/100 = 8/10 = 0,8.100 = 80%.

Tỉ số phần trăm là gì? Các dạng tính nhanh của tỉ số phần trăm 8989463

Các dạng toán thường gặp của tỉ số phần trăm

Phép cộng: Đối với phép cộng chúng ta có thể sử dụng công thức a% + b% = (a + b)%.

Ví dụ: 7% + 10% = (7 + 10)% = 17%.

Phép trừ: Chúng ta có thể sử dụng công thức a% - b% = (a - b)% với dạng toán phép trừ.

Ví dụ: 20% - 6% = (20 - 6)% = 14%.

Phép nhân: Công thức của dạng toán phép nhân là nhân cho một số bình thường là a% × b = (a × b)%.

Ví dụ: 2% × 10 = (2 × 10)% = 20%.

Phép chia: Phép chia được thực hiện bằng cách chia cho một số có công thức là a% ÷ b = (a ÷ b)%.

Ví dụ: 52% ÷ 4 = (52 ÷ 4) = 13%.

Tỉ số phần trăm là gì? Các dạng tính nhanh của tỉ số phần trăm 8989463

Bài tập vận dụng có liên quan đến tỉ số phần trăm

Câu 1: Trong vườn có 12 cây cam và 28 cây chanh. Tìm tỉ số phần trăm số cây cam so với số cây trong vườn?

Cách giải: Trước hết phải tìm số cây trong vườn rồi mới tìm tỉ số như bài yêu cầu.

Số cây trong vườn là :

12 * 28 = 40 ( cây )

Tỉ số số cây cam so với số cây trong vườn là :

12 ÷ 40 = 0,3 = 0,3 × 100 % = 30 %

Tỉ số của cam trong so với số cây trong giường là 30 % .

Câu 2: Một lớp học có 28 em, trong đó có 7 em học giỏi toán. Hãy tìm tỉ số phần trăm học sinh giỏi toán so với sĩ số của lớp?

Cách giải:

Tỉ số phần trăm học sinh giỏi toán so với học sinh cả lớp là:

7 ÷ 28 = 0,25

0,25 = 25%

Đáp số: 25%

Tỉ số phần trăm là gì? Các dạng tính nhanh của tỉ số phần trăm 8989463

Câu 3: Vòi nước thứ nhất mỗi giờ chảy vào được 1/6 thể tích của bể, vòi nước thứ hai mỗi giờ chảy vào được 1/3 thể tích của bể. Hỏi cả hai vòi nước cùng chảy vào bể trong một giờ thì được bao nhiêu phần trăm thể tích của bể?

Cách giải: Bài toán liên quan tới “năng suất” của 2 vòi nước. Chúng ta phải tìm lượng nước mà cả hai vòi chảy một giờ vào bể so tỉ số với thể tích của bể.

Một giờ hai vòi chảy vào bể được :

1/6 + 1/3 = 50% ( thể tích bể )

Đổi ra tỉ số phần trăm :

(1/2) × 100% = 50%.

Tỉ số phần trăm là gì? Các dạng tính nhanh của tỉ số phần trăm 8989463

Kết luận

Thông tin trên đã giúp các bạn giải đáp cho thắc mắc tỉ số phần trăm là gì? Đồng thời cùng giới thiệu đến bạn những dạng tính nhanh và toán thường gặp của tỉ số phần trăm. Mong rằng bạn đã nắm vững hơn về phần kiến kiến thức toán học quan trọng này.

Tags liên quan:

Gửi đánh giá, thảo luận

* Bắt buộc nhập

 Cám ơn bạn đã đánh giá sao.

Tin xem nhiều